درباره ما

طرح سایت Video Check بر پایه نقش مهم تصویر در آینده صنعت محتوا و اطلاع رسانی مطرح شد که ساده ترین و بی طرفدار ترین نوع روایتگری است.

گروهی از خبرنگاران که سال ها در رسانه های حرفه ای رسمی کشور در حوزه های تخصصی قلم زده اند، ایده تهیه اخبار از بطن جامعه را در سر داشتند.

در این مسیر چند علاقمند نیز به ما اضافه شدند.

در سایت Vcheck این جمع چند نفره تلاش می کنند ماحصل کارشان اخباری کاربردی منطبق بر نیازهای روز مردم و بر پایه اصول حرفه ای خبر نویسی باشد.

برای ارتباط با ما از ایمیل Vcheck.ir@gmail.com استفاده کنید.

 

بستن