امروز از تاریخ

ژورنالیسم، نوشتن نسخه اولیه تاریخ است. فیلیپ گراهام، روزنامه‌نگار آمریکایی و صاحب موسسه واشنگتن پست. داستان این صفحه از این فکر آغاز شد. ثبت مهم‌ترین رویداد روز برای ثبت حال جامعه. صریح، بی‌دغدغه، شفاف و بدون ویرایش به عنوان بخشی از اصول روزنامه‌نگاری گانزو.

روشی که با تفکر عمیق و قلبی؛ تاثیر بسزایی در موفقیت نسل‌ها دارد. به عبارتی او با این روش می‌خواهد، بگوید؛ همانطور که هستی باش! و همانی که هستی نشان بده! بدون اینکه اجازه بدهی دیگران تو را، افکارت، باورها، اندیشه‌‌ها و.. را ویرایش کنند. بیش از چند دهه از سبک گانزو می‌گذرد و براساس آن داستان‌ها، مقالات، گزارش‌ها و حتی کارهای هنری بسیار زیبا ارائه شده است. حتی می توان گفت اساس وب‌سایت‌ها بر همین سبک استوار است. نوشتن بدون ویرایش!

بستن