فناوری

اصولاً خبرنگارانی که برای پوشش برنامه‌های خبری مختلف حاضر می‌شوند، فقط صحبت‌های سخنران‌های اصلی رده بالا را پوشش می‌دهند و پس از صحبت‌ وزیر و معاون وزیر سالن را ترک می‌کنند، زیرا در رسانه وظیفه انجام نداده بسیار دارند. اما ژورنالیست باید به مطالب مختلفی که از زبان اهل فن در برنامه گفته می‌شود گوش کند و بار علمی خود را افزایش دهد. در این صفحه اصراری بر بلند شدن خبرنگار از صندلی پس از صحبت وزیران نیست.

بستن